< Terug naar overzicht

Tip van Maartje: voorlezen

Lees veel voor aan je kind, dit vergroot hun taalinzicht. In verhalen worden andere woorden en zinnen gebruikt dan in de spreektaal. Hierdoor kunnen kinderen hun woordenschat vergroten.

Het gevoel voor zinsbouw en grammatica ontwikkelt zich doordat ze in aanraking komen met boekentaal. Door met je kind over de boeken te praten, leert het kind ook om zich beter uit te drukken. 👧📚