Logopedie voor jou

Logopedie komt uit het Grieks. Betekent spraakvorming. Praten en luisteren zorgen ervoor dat jij en ik elkaar begrijpen. In ons leven is spreken onmisbaar. Om te spreken moet je ademen, gebruik je de stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. En je moet kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus best ingewikkeld. Dat gaat niet altijd goed. Logopedie helpt jou of je kind om beter te kunnen spreken. Als logopedist help ik om stoornissen of problemen op het gebied van spreken op te lossen. Dat gaat vaak in samenwerking met je huisarts, specialist of tandarts.

Méér dan spraakles

Logopedie is meer dan spraakles. Ik help je niet alleen met spraakstoornissen zoals slissen of stotteren. Je kunt ook bij mij terecht voor problemen met spraak, taal, ademhaling, stem, mondgedrag, gehoor en slikken. We hebben een goede samenwerking met huisartsen, CB-artsen, tandartsen, ergotherapeuten, psychologen, kinderartsen, fysiotherapeuten en kinderartsen. We werken intensief samen met scholen en kinderdagverblijven.

Als logopedist leer ik je om de stem goed te gebruiken, waardoor heesheid of schorheid verdwijnt. Logopedie zorgt ervoor dat je je stem beter gebruikt

Lees verder Lees verder

Logopedie verbetert je spraak

We spreken allemaal in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen doen hun ouders na en leren zo de klanken. Je woorden krijgen een andere betekenis doordat je een letter of een combinatie van letters verkeerd uitspreekt.

Als logopedist zorg ik ervoor dat iemand verstaanbaar leert spreken. Logopedie zorgt voor betere verstaanbaarheid.

Logopedie ontwikkelt je taal

Als je met iemand contact wilt maken dan is het belangrijk dat je goed kunt communiceren. Taal is hiervoor onmisbaar. Gedachten, een idee of een plan ontstaan in je hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren. Logopedie helpt jou om je taal verder te ontwikkelen.

Als logopedist help ik jou in communicatie met anderen. Dit kan bijvoorbeeld door je woordenschat uit te breiden.

Heb je moeite met slikken?

In Logopedie behandelen we problemen die met slikken te maken hebben. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen. Bijvoorbeeld bij zuigen, slikken en kauwen. De oorzaken kunnen neurologische afwijkingen zijn of bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding.

Als logopedist zorg ik ervoor dat mondfuncties zich herstellen en ontwikkelen. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, door een beroerte of de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld.

Je gehoor is belangrijk

Communicatie is een combinatie van luisteren en spreken. Je reageert op wat de ander zegt en hoe je dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt je reactie. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om te herhalen.

Omdat logopedie gaat over communicatie, kijk ik als logopedist ook naar het gehoor.

Lees minder Lees minder