Logopedie voor jou

Logopedie komt uit het Grieks. Betekent spraakvorming. Praten en luisteren zorgen ervoor dat jij en ik elkaar begrijpen. In ons leven is spreken onmisbaar. Om te spreken moet je ademen, gebruik je de stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. En je moet kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus best ingewikkeld. Dat gaat niet altijd goed. Logopedie helpt jou of je kind om beter te kunnen spreken. Als logopedist help ik om stoornissen of problemen op het gebied van spreken op te lossen. Dat gaat vaak in samenwerking met je huisarts, specialist of tandarts.

Méér dan spraakles

Logopedie is meer dan spraakles. Ik help je niet alleen met spraakstoornissen zoals slissen of stotteren. Je kunt ook bij mij terecht voor problemen met spraak, taal, ademhaling, stem, mondgedrag, gehoor en slikken. We hebben een goede samenwerking met huisartsen, CB-artsen, tandartsen, ergotherapeuten, psychologen, kinderartsen, fysiotherapeuten en kinderartsen. We werken intensief samen met scholen en kinderdagverblijven.

Als logopedist leer ik je om de stem goed te gebruiken, waardoor heesheid of schorheid verdwijnt. Logopedie zorgt ervoor dat je je stem beter gebruikt

Lees verder Lees verder

Logopedie verbetert je spraak

We spreken allemaal in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen doen hun ouders na en leren zo de klanken. Je woorden krijgen een andere betekenis doordat je een letter of een combinatie van letters verkeerd uitspreekt.

Als logopedist zorg ik ervoor dat iemand verstaanbaar leert spreken. Logopedie zorgt voor betere verstaanbaarheid.

Logopedie ontwikkelt je taal

Als je met iemand contact wilt maken dan is het belangrijk dat je goed kunt communiceren. Taal is hiervoor onmisbaar. Gedachten, een idee of een plan ontstaan in je hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren. Logopedie helpt jou om je taal verder te ontwikkelen.

Als logopedist help ik jou in communicatie met anderen. Dit kan bijvoorbeeld door je woordenschat uit te breiden.

Heb je moeite met slikken?

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Slikstoornissen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging, waardoor het slikken minder gemakkelijk gaat.

Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, ALS) kan de aansturing van spieren problemen geven. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden er soms plaatselijke beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat. Ook stress en angst kunnen tot problemen leiden met het eten en drinken.

Slikstoornissen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies. Sociale gevolgen van slikproblemen zijn bijvoorbeeld dat het nuttigen van een diner in een restaurant lastig kan zijn en dat het plezier in het eten en drinken verdwijnt.

Wij kunnen met een slikonderzoek de oorzaak van de slikstoornis opsporen en vaststellen in welke fase van het slikproces de stoornis zich bevindt. Het logopedisch onderzoek kan worden uitgebreid met een onderzoek door een KNO-arts en/of een radioloog. Vaak wordt een patiënt met slikproblemen ook besproken in een multidisciplinair team waarin de behandelende arts, diëtist en de verzorging deelnemen.

Afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het slikprobleem stellen wij in overleg met de patiënt een behandelplan op. Het doel van de interventie richt zich op het verminderen van het risico op verslikken, het verbeteren van de voedingstoestand of het met meer plezier eten en drinken. De interventie richt zich op de stoornis door middel van het aanleren van compensatiestrategieën of het trainen van specifieke spieren. Daarnaast worden adviezen aan de cliënt (en zijn omgeving) gegeven met betrekking tot bijvoorbeeld de houding tijdens de maaltijd, de consistentie van het voedsel en de wijze van aanbieden.

De resultaten van de slikbehandeling zijn in grote mate afhankelijk van de ernst en aard van de stoornis. Soms blijven er beperkingen bestaan, waardoor bijvoorbeeld een bepaalde voedselbereiding noodzakelijk is. Soms kunnen bepaalde voedingsmiddelen niet meer geslikt worden. De nadruk van de logopedische behandeling zal dan liggen op het zo aangenaam mogelijk maken van de eet- en drinkmomenten.

Voor eet-, drink- en slikproblemen bij baby’s en jonge kinderen kun je bij mijn collega Fieke van Ganzewinkel terecht. Zij is een gespecialiseerd pre-logopedist. Wij behandelen in onze praktijk alleen maar volwassenen met slikproblemen.

Als logopedist zorg ik ervoor dat mondfuncties zich herstellen en ontwikkelen. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, door een beroerte of de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld.

Je gehoor is belangrijk

Communicatie is een combinatie van luisteren en spreken. Je reageert op wat de ander zegt en hoe je dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt je reactie. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om te herhalen.

Omdat logopedie gaat over communicatie, kijk ik als logopedist ook naar het gehoor.

Lees minder Lees minder