Logopedie in DeurneWie ben ik?Wat is logopedie?Vragen over logopedieContactgegevensLinksSamenwerking
Wat is logopedie?

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts.

Maar logopedie is meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen, stotteren of slikken worden behandeld. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kun je bij de logopedist terecht.

De stem

Je gebruikt je stem om verstaanbaar te communiceren met iemand. Je klankkleur, luidheid en toonhoogte spelen mee in hoe je boodschap overkomt. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop je de woorden uitspreekt. De logopedist leert je om de stem goed te gebruiken, waardoor heesheid of schorheid verdwijnt.

Spraak

We spreken allemaal in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen doen hun ouders na en leren ze de klanken. Je woorden krijgen een andere betekenis doordat je een letter of een combinatie van letters verkeerd uitspreekt. De logopedist zorgt ervoor dat iemand verstaanbaar leert spreken.

Taal

Als je met iemand contact wilt maken dan is het belangrijk dat je goed kunt communiceren. Taal is hiervoor onmisbaar. Gedachten, een idee of een plan ontstaan in je hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Slikken

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen. Bijvoorbeeld bij zuigen, slikken en kauwen. De oorzaken zijn neurologische afwijkingen of bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich herstellen en ontwikkelen. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, door een beroerte of de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld.

Gehoor

Communicatie is een combinatie van luisteren en spreken. Je reageert op wat de ander zegt en hoe je dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt je reactie. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om te herhalen. Omdat logopedie gaat over communicatie, kijkt de logopedist ook naar het gehoor.Logopedie in DeurneWie ben ik?Wat is logopedie?Vragen over logopedieContactgegevensLinksSamenwerking